กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำแผนที่เส้นทางเลือกในช่วงเทศกาลโดยปรับปรุงข้อมูลเส้นทางให้มีความสอดคล้องกับแต่ละช่วงเทศกาลตามวัน-เวลาปัจจุบัน (Realtime data) ผู้สนใจสามารถตรวจสอบเส้นทางได้โดยคลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แสดงเส้นทางเลือกในช่วงเทศกาลของไทย กทม. - ภาคเหนือ
แสดงเส้นทางเลือกในช่วงเทศกาลของไทย กทม. – ภาคเหนือ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม