สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และจำนวนผู้ประกันตนที่สามารถรับได้ ปี 2561

สำนักงานประกันสังคมแจ้งข้อมูลสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู … Continue reading สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และจำนวนผู้ประกันตนที่สามารถรับได้ ปี 2561

สปส. แนะใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาลตามที่เลือกไว้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตน แนะใ … Continue reading สปส. แนะใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาลตามที่เลือกไว้

สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิ … Continue reading สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

สิทธิการรักษาที่ผู้ประกันตนควรรู้ ก่อนเดินทางท่องเที่ยว

สปส. แจ้งสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งสิทธิของผู้ประกันตนกรณีเ … Continue reading สปส. แจ้งสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ