กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทางกฎหมายสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด หากพบพนักงานขับรถใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทางกฎหมายสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณี … Continue reading กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทางกฎหมายสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด หากพบพนักงานขับรถใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS