อัพเดท: ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.

เส้นทางล่องใต้ใช้งานได้ ! กรมทางหลวง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 พบน้ำท่วม 12 แห่ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆ ทางเส้นทางล่องใต้ กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 4 จังหวัด (จำนวน 12 แห่ง) ผ่านได้ 9 แห่ง ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้

จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 1. ทางหลวงหมายเลข 4 ชะอำ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.82 , กม.196 – 197 และ กม.201 ระดับน้ำสูง 5 – 15 ซม.

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 แห่ง

 1. ทางหลวงหมายเลข 3169 สามแยกบางสะพาน – ชายทะเล ระหว่าง กม.10 – กม.11 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 3374 บางสะพาน – หนองหัดไท ระหว่าง กม.0 – 2 และ กม.12 – 13 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 3497 ช้างแรก – บางสะพานน้อย ที่กม.1+560 คอสะพานชำรุด ปิดการจราจร

จังหวัดชุมพร 6 แห่ง

 1. ทางหลวงหมายเลข 41 สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 1 – 3 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 41 เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม. 25 – 26 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 327 สี่แยกปฐมพร – แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม. 1 – 2 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 360 ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม. 1 – 2 และ กม.5 – 6 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
 5. กม.8 – 9 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 4 แยกทางหลวง 327 เข้าเมืองชุมพร
 6. ทางหลวงหมายเลข 3181 ทางเข้าตลาดท่าแซะ ระหว่าง กม. 1 – 2 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ ไม่มีเส้นทางทดแทน
 7. ทางหลวงหมายเลข 4134 หลังสวน – ละแม ที่กม.7 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 แห่ง

 1. ทางหลวงหมายเลข 4169 ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม. 13 – 14 , 16 , 31 – 34 , 43 ระดับน้ำสูง 5 – 10 ซม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 4170 สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม. 0 – 1 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ อาทิ เคลื่อนย้ายสัมภาระ เคลื่อนย้ายยานพาหนะ เป็นต้น กรมทางหลวงพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อมูลจาก: Facebook/กรมทางหลวง


กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. โดยสรุปดังนี้

 • มีสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร
 • พื้นที่น้ำท่วม จำนวนรวม 11 แห่ง
 • การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง
 • การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1586 สายด่วนกรมทางหลวง (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)

ข้อมูลจาก : Facebook/กรมทางหลวง

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. (ข้อมูลจากกรมทางหลวง)