สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตน แนะใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เผยยอดผู้ประกันตนตอบรับใช้สิทธิตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพแล้วกว่า 9 แสนคน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วกว่า 935,189 คน (ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2561) อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพ เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (31 มีนาคม 2561)

  • มีโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนทั้งหมด 237 แห่ง
  • เป็น โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งหมด 159 แห่ง
  • โรงพยาบาลเอกชน 78 แห่ง
  • ผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 4,536,802 รายการ
  • สำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลเป็นเงินทั้งสิ้น 499,267,575 บาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตน แนะใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีใน รพ.ตามสิทธิ

ดาวน์โหลดไฟล์ข่าว: ขนาด 1.16 MB (1,218,061 bytes) คลิกที่นี่

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม