กรมทางหลวงแจ้งดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800 – 21+500 ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจะดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800 – 21+500 ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,213,555,000 บาท โดยมีรูปแบบเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายช่องจราจรทางหลักจาก 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ขยายทางคู่ขนานจาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร รวมทั้ง วางท่อระบายน้ำใหม่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังจะทำการขยายสะพานข้ามคลองบางน้ำจืด ขยายสะพานข้ามคลองคอกควายบนทางหลัก และก่อสร้างสะพานกลับรถที่กม.16 รื้อสะพานข้ามทางรถไฟ(ทางหลักฝั่งขาเข้าเมือง) พร้อมทั้งก่อสร้างใหม่ขนาด 3 ช่องจราจร

ทั้งนี้ โครงการฯอยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทางหลวงหมายเลข 35 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวต้นฉบับ กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม