สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิ … Continue reading สปส.เผยมีผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในข่ายได้สิทธิคืนสภาพกว่า 7.6 แสนคน

กรมทางหลวงแจ้งดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800 – 21+500 ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร

กรมทางหลวงแจ้งปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย

กรมทางหลวงแจ้งดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถ … Continue reading กรมทางหลวงแจ้งปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา

เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 เริ่ม 19 เมษายน นี้

กรมทางหลวงแจ้ง 19 เมษายน นี้ วันแรกเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน … Continue reading เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 เริ่ม 19 เมษายน นี้

สิทธิการรักษาที่ผู้ประกันตนควรรู้ ก่อนเดินทางท่องเที่ยว

สปส. แจ้งสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งสิทธิของผู้ประกันตนกรณีเ … Continue reading สปส. แจ้งสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ